KOČEVJE (Slovenska vas)-stanovanjska hiša (dvojček)

 • 20180712_175935
 • 20190523_120536
 • 20180712_180005
 • 20190523_120353
 • 20190523_120509
 • 20190523_120647
 • 20190523_120725
 • 20190523_120804
 • 20190523_120818(0)
 • 20190523_120818
 • 20190523_120841
 • 20190523_120906
 • 20190523_120922

Prodaja 80.000€ - HIŠA

KOČEVJE (Slovenska vas)-parcela 1557,70m2, hiša je bila zgrajena pred letom 1967, P+N, obnovljena je bila v več fazah, leta 1973 je bila obnovljena fasada in okna, 1984 streha, leta 1998 je bila montirana centralna kurjava na olje in narejena adaptacija dimne cevi. Slovenska vas je zunaj poplavnega območja. Vhod v stavbo je iz ceste (nadkrit) in iz skupnega dvorišča (dvojček). Pred vhodom iz skupnega dvorišča je 15 m2 prostora, ki pripada stavbi.

Dodatni opis:

Hiša je bila zgrajena pred letom 1967. Obnovljena je bila v več fazah, leta 1973 je bila obnovljena fasada in okna, 1984 streha, leta 1998 je bila montirana centralna kurjava na olje in narejena adaptacija dimne cevi. Slovenska vas je zunaj poplavnega območja. Vhod v stavbo je iz ceste (nadkrit) in iz skupnega dvorišča (dvojček). Pred vhodom iz skupnega dvorišča je 15 m2 prostora, ki pripada stavbi. V prvem nadstropju so štiri sobe , ki so opremljene in primerne za vselitev: dnevna soba z balkonom, spalnica, otroška soba,  kuhinja z jedilnico (balkon, proti vrtu),  kopalnica, WC. V pritličju so kletni prostori, WC in 4 sobe, katere pa že dlje časa niso bile v uporabi.

Za hišo je skupno dvorišče (341m2), pokrito s peskom, za njim se nahaja velik obdelan vrt. Na dvorišču je dvonadstropni objekt (cca 49m2), ki lahko služi kot drvarnica, delavnica ali garaža. Na delu vrta, ki je ograjen je postavljen pokrit letni vrt, ki nam polepša marsikateri topli dan za druženje s prijatelji in znanci. Na vrtu je vzdrževan star kamnit vodnjak “štirna”. V ograji je sadovnjak, v katerem je kar nekaj sadnega drevja, veliko prostora za vrtnarjenje in manjša lesena lopa 16 m2. Njiva za ograjenim vrtom, je namenjena gojenju krompirja, zelja, fižola, koruze in drugih poljščin in ni ograjena zaradi lažjega dostopa z delovnimi stroji (cca 1100m2).

Hiša ima urejeno etažno lastnino, ki je deljena na skupne prostore (hodniki, stopnišče za prvo nadstropje in podstrešje) prvo nadstropje in pritličje.

Vasica Slovenska vas pri Stari cerkvi ima tudi v zimskem času precej sonca, čeprav leži pod hribom Slovenski vrh, ki ima nekaj čez 1000m NMV. Med vasico in gozdom teče mirna in lena reka Rinža, ki izvira malo višje nad vasjo. Reka, ima urejen vodotok in ne poplavlja polj okoli svoje struge. Hiše in okolica v vasi so vsako leto lepše urejene in obdelane. Sredi vasi je majhna vaška cerkvica. Cesta je asfaltirana, vse hiše imajo poleg vode in elektrike urejeno kanalizacijo. Okolica je zanimiva za pohodnike, kolesarje, ribiče, lovce in nasploh za vse, ki jim neokrnjena narava nekaj pomeni.

Vas je oddaljena nekaj km od večjega mesta Kočevje, kjer je zdravstveni dom, dom za ostarele, trgovski centri (Tuš, Spar, Mercator, Lidl, Eurospin in Hofer), lekarna, telovadnice, kegljišče, teniška igrišča. Nad mestom je veliko jezero pozimi primerno za drsanje, poleti za kopanje, ribolov, jadranje in čolnarjenje.

ENERGETSKI RAZRED: G

 

Region: Southeastern Slovenia

Town: Kočevje

Address: Slovenska vas 15a

Mediation: for sale

House type: twin

Object status: used

Year of construction: before 1969

Last adaptation year: 1998

NUP size (net usable area in m2): 179.00

Plot (m2): 1557.70

Total no. floors: P + N

Energy class: G (210 kWh / m2a)

 

Additional description:

The house was built before 1967. It was reconstructed in several stages, in 1973 the facade and windows were renovated, in 1988 the roof, in 1998 a central oil-fired fireplace was installed and a smoke pipe adaptation was made. Slovenska vas is outside the floodplain. The entrance to the building is from the road (covered) and from the common courtyard (twin). In front of the entrance from the common courtyard is 15 m2 of space belonging to the building. The apartment building has all the connections.

View on Google Street View http://goo.gl/maps/L4cUs

On the first floor there are four rooms that are equipped and suitable for occupancy:

 • living room with balcony
 • bedroom
 • children’s room
 • kitchen with dining area (balcony, garden view)
 • bathroom
 • Toilet

 

The ground floor has basements, toilets and 4 rooms which have not been used for a long time.

Behind the house is a shared yard (341m2) covered with sand, behind it is a large cultivated garden. In the courtyard there is a two-storey building (approx. 49m2) which can serve as a log cabin, workshop or garage. The part of the garden that is fenced (and where the covered summer garden is) is set up is for socializing and picnicking.

The garden has an old stone well with drinking water. The fenced orchard, which is full of fruit trees (apple, pear and plum), has plenty of gardening space and small (16 m2) wooden shed for tools. The field behind the fenced garden is intended for the cultivation of potatoes, cabbage, beans, maize and other crops and is not fenced for easy access by working machines (approx. 1100m2).

The house has landscaped property, which is divided into common areas (corridors, staircase for the first floor and attic), first floor and ground floor.

The village of Slovenska vas near the Stara Cerkev also has a lot of sun in the winter, although it lies below the hill of Slovenski vrh, which is just over 1000 m a.s.l.. Between the village and the forest runs the peaceful and lazy river Rinža, which springs is a little higher above the village. The river has a well-maintained watercourse and does not flood the fields around its riverbed. The houses and surroundings in the village are each year more beautiful and cultivated. In the middle of the village is a small village church. The road is paved and all the houses have sewage in addition to water and electricity. The surroundings are interesting for hikers, cyclists, fishermen, hunters and in general, for all those who like untouched nature.

The village is a few km from the town of Kočevje, where is a health center, a nursing home, shopping centers (TUŠ, Spar, Mercator, Lidl, Eurospin and Hofer), pharmacy, gym, tennis courts. Above the town is a large lake which is suitable for skating in winter, swimming, fishing, sailing and boating in the summer.

Equipment:

 • Balcony 2x
 • Terrace
 • Storage in the basement
 • Parking spot
 • More parking spaces
 • Provided housing
 • Arbor and Garden Shed
 • The log cabin
 • Entered in the land register