KOČEVJE-zazidljiva parcela, podjetniško naselje Kočevje

KOČEVJE-zazidljiva parcela, podjetniško naselje Kočevje
Podjetniško naselje Kočevje, Trata, Kočevje, 1330, Slovenija
Prodaja 297.180€ - Stavbno zemljišče za poslovno, industrijsko gradnjo
6604

Parcela v izmeri 6604m2, ki je po namenski rabi opredeljena med območji proizvodnih dejavnosti-IG. Zemljišče je pravokotne tlorisne oblike in ravno, nahaja se znotraj industrijsko poslovne cone. V neposredni bližini zemljišča potekajo komunalni vodi (vodovod, elektrika, kanalizacija, komunikacijski vodi,..)z možnostjo priklopa. Zemljišče je umeščeno v bližini regionalne ceste 1.reda Kočevje-Stari Log, v bližini se nahaja železniška proga, glavna cesta in trgovsko poslovni subjekti Podjetniškega naselja Kočevje. Nepremičnina ima neposredni dostop do javne ceste, ki omogoča dostop osebnim, intervencijskim in tovornim vozilom.

Zemljevid

Število ogledov

Podobne nepremičnine