Objekt – UKC Ljubljana, psihiatrična klinika, posestvo Razori

Izdelan – PGD, PZI