Objekt – Skladiščni objekt v Kočevju, kompletna projektna dokumentacija

Izdelan – PGD, PZI, PID