Na podlagi večletnih izkušenj na področju prometa z nepremičninami in pri izvajanju investicijskih procesov ter na podlagi strokovnega znanja, pridobljenega z nenehnim izobraževanjem, lahko samozavestno ponudimo hitro, kakovostno, ter željam naročnika prilagojeno pravno svetovanje na področju nepremičninskega prava kot tudi s področja svetovalnega inženiringa.

S področja nepremičninskega prava tako ponujamo naslednje produkte:

Priprava kupoprodajnih pogodb ob nakupu oziroma prodaji nepremičnine in svetovanje ob sklenitvi

Skladno z željami naročnika pripravimo vse potrebne dokumente ter soglasja, potrebna za izvedbo posameznega posla, nakupa oziroma prodaje nepremičnine, tako za kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča, kot tudi za stanovanjske hiše oziroma posamezna stanovanja. Poleg pogodbe in predloga za vknjižbo v zemljiško knjigo, po želji pripravimo tudi vse potrebne obrazce za vse potrebne postopke. Široko poznavanje zakonodaje je zagotovilo, da bo postopek hiter in brez nepotrebnih stroškov, saj bomo v dogovoru s stranko dorekli način, kako zadevo speljati tako, da bo za naročnika najugodneje in najhitreje. Sestavni del je tudi svetovanje iz področja davčne zakonodaje, ki naročniku omogoča finančno kar najbolj ugoden izid celotne transakcije.

Priprava darilnih pogodb za nepremičnine ter svetovanje ob sklenitvi

Ob pripravi darilnih pogodb je davčni vidik eden najpomembnejših. Poleg priprave same pogodbe in vseh potrebnih pritiklin, je tako ključni del svetovanje, kakšen način ubrati, da je izid ugoden tako za darovalca kot tudi obdarjenca.

Priprava pogodb o razdelitvi solastnine ter svetovanje ob sklenitvi

Bi radi uredili razmerja med solastniki? Skladno z željami naročnika pripravim ustrezne pogodbe in pripadajoče akte, hkrati pa svetujem, kako speljati zadevo, da bo urejena enkrat za vselej, z maksimalno ugodnimi učinki za vse vpletene stranke.

Ureditev etažne lastnine

V sodelovanju z izkušenimi geodeti uredimo celoten postopek vzpostavitve etažne lastnine tako na stanovanjskih, kot tudi na poslovnih objektih, ne glede, ali gre za enostranski ali za večstranski posel. Ponudba zajema celotni postopek, od priprave ustreznega elaborata za GURS do priprave akta o ustanovitvi etažne lastnine in vpisa v ZK. Po želji naročnika pa lahko pripomoremo tudi samo pri posameznem delu postopka.

Priprava najemnih pogodb in svetovanje ob sklenitvi

Priprava ustrezne najemne pogodbe je lahko izziv za še tako izkušenega pravnika. Nabor možnih rešitev je namreč zelo širok. Ob pogovoru z naročnikom jamčimo za pripravo določb, ki bodo uresničile voljo strank v največji možni meri. Kot vedno smo na voljo tudi pri reševanju upravnih in davčnih vprašanj.
Našteto je le izbor izmed storitev, ki jih ponujamo. Za več informacij smo na voljo preko kontaktov na prvi strani.
Strankam jamčimo natančnost, fleksibilnost, hitrost, strokovnost in diskretnost. Postavljene cene niso fiksne in so odvisne od obsega posla ter preteklega poslovnega sodelovanja.