Svetovalni ižneniring

V okviru dejavnosti izvajanja svetovalnega inženiringa vam nudimo strokovno (tehnične, pravne, ekonomske,…) in organizacijsko pomoč v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje  do predaje zgrajenega objekta.

Področja storitev svetovalnega inženiringa

Svetovanje idej

Svetovanje pri naročanju in izvedbi projekta ter priprava idejne zasnove.

idejni projekt

Priprava vaše idejne zasnove na papir.

Nadzor

Izvajanje nadzora nad izvajanjem pogodb, strokovni in finančni nadzor nad gradnjo.

Izbira izvajalcev

Celovito izvajanje procesov izbire pogodbenikov, dobaviteljev in izvajalcev (razpisna dokumentacija, vrednotenje ponudb).

projektna dokumentacija

Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, projekti za izvedbo PZI in projekti izvedenih del PID

načrti gradbenih konstrukcij

Za partnerske projektivne biroje izdelujemo načrte gradbenih konstrukcij za objekte z leseno, jekleno ali masivno nosilno konstrukcijo (statični izračuni, pozicijski načrti, armaturni načrti, delavniške risbe…).