Objekt – Montažna stanovanjska hiša

Izdelan – PGD, PZI