Načrti gradbenih konstrukcij

Ostali objekti
 • Garni aparthotel kolezija – Ljubljana    PGD, PZI
 • Ureditev plinske kotlovnice v Vili bled   PZI
 • Podružnična osnovna šola Dobrnič – prizidava    PGD, PZI
 • Športni park v Trebnjem    PGD, PZI
 • Gasilski dom Sušje    PGD
 • Regalno skladišče JUB v Dolu pri Ljubljani    PZI
 • Skladiščni objekt V KGŽ v Dobrem polju    PGD,PZI, PID
 • Proizvodno skladiščni objekt Inotherm v Prigorici    PGD, PZI
 • Skladišče s prizidkom za kotlovnico IS-RE ob reški cesti v Kočevju    PGD, PZI
 • Poslovno stanovanjski objekt na Gallusovem nabrežju v Ribnici    PGD, PZI
 • UKC Ljubljana, rekonstrukcija upravne stavbe psihiatrične klinike v Ljubljani    PGD, PZI
 • Grad metlika: ureditev dvigala, stopnišče, sanitarije    PGD, PZI
 • Rekonstrukcija zdravstvene postaje Gorenja vas v Poljanski dolini    PGD, PZI, PID
 • UKC Ljubljana, rekonstrukcija inštituta za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani    PZI
 • Industrijska stavba kljun international- mizarska delavnica v Ribnici    PGD, PZI, PID
 • Lekarna Radovljica    PGD, PZI, PID
 • Novogradnja gostinskega objekta Harlekin v Ribnici    PGD, PZI, PID
 • Novogradnja poslovnega objekta Plastermont v Ljubljani    PGD, PZI, PID
 • Novogradnja poslovnega objekta Aeropolyplast v Domžalah    PGD, PZI
 • Industrijska stavba Riko team v Ribnici    PGD, PZI
 • Skladiščni objekt t.h.e v Ribnici    PGD, PZI
 • Center informacijskih tehnologij Comnet global v Kostelu – poslovna stavba   PGD, PZI, PID
 • Sanacija in ureditev prostorov v objektu na železniški postaji Zidani most    PGD, PZI
 • Posestvo primec v Podlogu – več objektov    PGD, PZI
 • Rekonstrukcija z.d. Ljubljana moste   PZI
 • Novogradnja welness centra pri hotelu Kovač v Osilnici    PGD, PZI, PID
 • Rokodelski center Ribnica    PGD, PZI, PID
 • Rekonstrukcija OŠ Brod v Ljubljani   PGD, PZI, PID
 • Poslovni objekt Bela hiša v Ljubljani    PGD,PZI,PID
 • Apartmajski objekt Bernik v Kranjski gori    PGD, PZI
 • Mnogoštevilni stanovanjski objekti (montažna gradnja, masivna gradnja …)    PGD, PZI

Projektna dokumentacija za poslovne, skladiščne in in dustrijske objekte

Ostali objekti
 • Stanovanjsko poslovni objekt bradač za predelavo mesa  v Kočevju     PGD
 • Nadstrešnica na deponiji komunalnih odpadkov v Mozelju    PGD, PZI
 • Lakirnica htt v pirčah    PGD,PZI
 • Podjetniški inkubator kostel v pirčah    PGD,PZI
 • Podjetniški inkubator na bregu pri kočevju     PGD,PZI
 • Več objektov žage AMLESs v Kočevju (žaga, skladišča, decimirnica, sušilnice, uprava, kotlovnica)    PGD,PZI,PID
 • Rekonstrukcija mrliške vežice v Dolgi vasi, občina Kočevje    PGD,PZI,PID
 • Rekonstrukcija in ureditev šiviljskega obrata lohnko v osilnici    PGD,PZI
 • Več proizvodnih objektov ROTIS v Kočevju PGD,PZI,PID
 • Novogradnja skladišča gradbenega materiala megadom v podskrajniku    PGD,PZI,PID
 • Novogradnja proizvodnega  objekta Starc-am – mizarska delavnica, kotlovnica v Kočevju    PGD,PZI,PID
 • Zavetišče za male živali – meli center na repčah, občina trebnje    PGD.PZI,PID
 • Rekonstrukcija objekta in ureditev turistično razvojno informacijskega središča “tris” v občini kostel    PGD,PZI,PID
 • Novogradnja objektov na kmetiji Černe v Studenem, Nova vas    PGD,PZI

Izvedba strokovnega nadzora

Ostali objekti
 • Novogradnja gospodarskega objekta Černe v studenem, Nova vas
 • Novogradnja sušilnic za les, nadstrešnica – Kočevski les
 • Izgradnja komunalne infrastrukture na Trati XIV v Kočevju
 • Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Šalki vasi
 • Rekonstrukcija parne kotlarne z rekuperacijo NOLIK
 • Sanacija občinske ceste na Trati
 • Investicijsko vzdrževanje mestnih in promestnih cest v občini Kočevje
 • Energetska sanacija vrtca Mojca v Stari cerkvi
 • Energetska sanacija vrtca Narcisa v Kočevski reki
 • Energetska sanacija osnovne šole Fara
 • Rekonstrukcija in ureditev tržnice v Kočevju
 • Izgradnja vodovoda Knežja lipa – Brezovica
 • Komunalno opremljanje romskega naselja Griček
 • Rekonstrukcije in novogradnje objektov Amles
 • Most preko rinže na marofu v Kočevju
 • Rekonstrukcija mrliške vežice v Dolgi vasi
 • Novogradnja proizvodnega objekta Starc am v Kočevju
 • Novogradnja proizvodnega objekta Rotis v Kočevju
 • Vrtec Brlogec v Kočevju
 • Rekonstrukcija poslovnega objekta na ljubljanski c.9 v Kočevju
 • Poslovni objekt Comnet global v Kostelu
 • Turistično gostinski objekt Lobič na Kolpi, občina Kostel
 • Novogradnja welness centra pri hotelu Kovač v Osilnici
 • Rekonstrukcija objekta in ureditev “TRIS” v občini Kostel
 • Zavetišče za male živali meli center Repče
 • Rekonstrukcija osnovne šole Ljubo Šercer v Kočevju
 • Novogradnja hleva Brdnik v Rajhenavu
 • Mnogoštevilni stanovanjski objekti

Projektna dokumentacija za energetske sanacije

Ostali objekti
 • Energetska sanacija vrtca Mojca v Stari cerkvi    PZI
 • Energetska sanacija vrtca Narcisa v Kočevski reki    PZI
 • Energetska sanacija OŠ Fara    PZI

Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo

Ostali objekti
 • Ureditev parkirišč v starem mestnem jedru v Kočevju    PZI
 • Ureditev krožišča v Naklem    PZI
 • Projekt ceste v novem naselju v Gorenju – občina Kočevje    PZI
 • Izgradnja komunalne infrastrukture na Trati XIV v Kočevju     PGD, PZI, PID
 • Novogradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Štalcerji v občini Kočevje    PGD, PZI
 • Novogradnja vodovoda Delač -DSpnik v občini Kostel    PGD, PZI
 • Gradnja 10 (20) kv tpo gd Stanežiče – tpo Bormes    PGD, PZI
 • Novogradnja črpališča in vodovoda v naselju Žlebe v občini Kostel    PGD, PZI PID

Projektna dokumentacija za stanovanjske objekte

 • Številne enodružinske hiši    PGD, PZI
 • Številni večstanovanski objekti    PGD, PZI