Objekt – Novogradnja več objektov – kočevski les (uprava, sušilnice, skladišče, okolica)

Izdelan –PGD,PZI, PID