LJUBLJANA(Brezovica)- načrt gradbenih konstrukcij za rekonstrukcijo