Objekt – Nadstrešnica na deponiji komunalnih odpadkov v Mozelju

Izdelan – PGD, PZI